Konsultacje i badania psychologiczne kierowców, instruktorów i operatorów maszyn.

Konsultacje i badania psychologiczne kierowców, instruktorów i operatorów maszyn.

Psychoterapia, terapie indywidualne i grupowe, psychoedukacja, warsztaty i treningi.

Psychoterapia, terapie indywidualne i grupowe, psychoedukacja, warsztaty i treningi.